(Ne)finančni vidiki motiviranja zaposlenih in nepovratna sredstva za razvoj kadrov

Motivirajte svoje zaposlene z nedenarnim nagrajevanjem. Dosezite, da bodo zaposleni zavzeti pri svojem delu in da bodo potenciali, ki so zaenkrat še skriti v njih, postali vidni.

  • Ali je možno racionalizirati stroške dela in kljub vsemu doseči tisto, kar si želi vsak direktor in lastnik podjetja, pa seveda tudi sami zaposleni?
  • Ali je možno nagrajevati zaposlene na način, da stroški za plače niso zato nič višji?
  • Ali je možno nagrajevanje v finančno težkih in zahtevnih časih?

Da, gotovo, in možnosti je veliko!

Več o delavnici, ki bo potekala na Agenciji POTI, Stegne 7, Ljubljana, si lahko preberete tukaj.