Za brezposelne in zaposlene


Za brezposelne in zaposlene, ki si želijo novih delovnih izzivov!

Globalizacija in nenehno prilagajanje tržnim razmeram zahtevajo od zaposlenih kontinuirano učenje. Znanje, ki smo si ga pridobili včeraj, je že danes zastarelo, zato je potrebno nenehno pridobivanje novih znanj in kompetenc.

Tudi, če smo trenutno še v varnem zavetju zaposlitve, podjetje, kjer smo zaposleni od nas zahteva optimalnost, nove ideje, nove načine dela, ki bodo doprinesle k visokim poslovnim rezultatom.

Da bomo kos delovnim izzivom potrebujemo veliko osebne rasti, novih metod in načinov dela, dela v timu, visoko stopnjo samozavesti, motiviranja. Če želimo delovno okolje spremeniti, ali pa nam grozi izguba dela, so vedno zaželeni samo tisti kadri, ki so na trgu dela najboljši, kar spet pomeni pridobivanje novih znanj. In ker je pridobivanje novih znanj in osebna rast pomembna tudi pri vsakodnevnem premagovanju izzivov, in ne le v službenem času, je še toliko bolj pomembno, da sami poskrbimo za vseživljensko učenje. Pri tem vam pomagamo v našem zavodu. Pokličite nas in z veseljem se bomo posvetili vašemu izzivu.

Področja dela

Pomoč pri pisanju učinkovitega življenjepisa

Pomoč pri pisanju učinkovite prošnje za delo

Pomoč pri zaposlitvenem intervjuju

Optimizacija lastnega dela, upravljanje s časom

Izboljšanje sodelovanja s sodelavci in vodji

Izdelava celotnega zaposlitvenega načrta

Spodbujanje vseživljenske karierne orientacije in vseživljenskega učenja posameznika

Spodbujanje inovativnosti, podjetnosti ter kreativnosti

Spodbujanje vseživljenjskega učenja in vseživljenske karierne orientacije

Motiviranje, spodbujanje inovativnosti, kreativnosti, podjetnosti


Poskrbite za svoje znanje. Mi vam lahko pomagamo v obliki delavnic, seminarjev ali individualnih pogovorov.