Nova pot do uspeha.prednosti.napredka.


Kdo smo

Zavod ZAPOSLISE, so.p. – Center za svetovanje, izobraževanje, informiranje in pomoč pri zaposlovanju deluje z namenom povečevanja zaposlitvenih možnosti in zaposlovanja oseb iz najbolj ranljivih skupin na trgu dela in doseganja socialne vključenosti, pomaga pa seveda tudi vsem ostalim zainteresiranim.

Namen zavoda je opravljanje dejavnosti predvsem na področju zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne, jim brezposelnost grozi, skupin na področju deficitarnih poklicev in mladih do 30 let. Kot tudi pomagati fizičnim osebam, ostalim kategorijam zaposlenih, otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem.

Je neprofitna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava, katere namen je s strokovnostjo pomagati vsem, ki iščejo “zaposlitev”. Tistim, ki iščejo delo, in tistim, ki bi si želeli osebnega razvoja in ki bi želeli poskrbeti, da bi bili zaposleni oziroma aktivni vsak dan.

Z novimi veščinami, znanji in osebnim pristopom strokovna ekipa zavoda krepi posameznike in podjetja. S tem pa vplivamo na poslovno odličnost in osebno rast.