Medgeneracijsko sodelovanje


Prostor, kjer se ustvarjajo neverjetne stvari!

Medgeneracijsko sodelovanje temelji na medgeneracijskem učenju, ki zagotavlja prenos, izmenjavo znanja in izkušenj na področju dela ter solidarno pomoč med generacijami. Mlade generacije s prenosom znanja in izkušenj veliko pridobijo ter lažje vstopajo na trg dela, starejši pa ostajajo dlje časa aktivnejši na trgu dela.

Razumemo ga lahko tudi kot izmenjavo izkušenj in spoznanj, druženje, učenje, pomoč ene generacije drugi, ustvarjanje, ohranjanje in širjenje socialne mreže. Gre za materialno varnost in ohranjanje kulturne dediščine ter socialno in čustveno oporo.

Pomeni pa tudi razvoj novih oblik solidarnosti, medsebojne podpore, tudi novega učenja za obe generaciji, da bi se lažje prilagajali življenjskim situacijam v osebnem življenju.

Ne glede na to, ali vaše podjetje deluje v delovno intenzivni panogi ali opravljate visoko tehnološke procese, so zaposleni tisti, ki ustvarjajo posel. Brez zaposlenih tudi posla ni. Zato je medgeneracijsko sodelovanje prav tako pomembno kot je motiviranje starejše in mlajše generacije zaposlenih.

Področja dela

Povečanje socialne vključenosti starejših

Zagotavljanje pogojev za medgeneracijsko učenje

Usposabljanje prostovoljcev na področju medgeneracijskega sodelovanja

Podpora in promocija medgeneracijskega prostovoljstva

Prenos in pridobivanje praktičnih znanj, veščin in spretnosti

Prenos znanj preko različnih metod (metoda mentorstva, coachinga…)

Delitev delovnega mesta (job sharing)

Krožno zaposlovanje oz. nadomeščanje na delovnem mestu (job rotation)

Spodbujanje vseživljenjskega učenja in vseživljenske karierne orientacije

Motiviranje, spodbujanje inovativnosti, kreativnosti, podjetnosti


Poskrbite za učinkovit prenos znanj in motivirajte starejše in mlajše generacije za ustvarjanje večje dodane vrednosti na zaposlenega. Mi vam lahko pomagamo v obliki delavnic, seminarjev ali individualnih pogovorov.