O ustanoviteljici Zavoda ZAPOSLISE

Nives Fortunat Šircelj


Za svoje življenjsko poslanstvo je izbrala delo z in za ljudi.

Univerzitetna diplomirana psihologinja je v času študija nabirala delovne izkušnje na področju marketinga in odnosov z javnostmi, v prostem času pa veliko časa posvetila mladim z učnimi težavami. Po končanem študiju se je prav zaradi študentskih delovnih izkušenj zaposlila v gospodarstvu in sicer na področju marketinga in odnosov z javnostmi.

Znanje in izkušnje – prava kombinacija

Srečno naključje jo je nato pripeljalo tudi na kadrovsko področje. Kot odgovorna za kadrovske, pravne in splošne zadeve z do 1700 zaposlenimi, je delovala v času gospodarske rasti, pa tudi v času, ko je bilo potrebno racionalizirati vse vrste stroškov.

Samostojno je pripravljala razne interne pravilnike, sistemizacije delovnih mest, razne plačne modele, uvajala gibljivi del plač, realizirala nedenarno nagrajevanje, vodila razna usposabljanja, izobraževanja in delavnice.

Zavedala se je pomena pridobivanja EU sredstev, zato se je za to možnost financiranja odločala že v času podpisa prve finančne perspektive. Tako je bila pri razpisih uspešna vse od leta 2007 dalje. Bila je med prvimi v Sloveniji, ki je uspela interno komuniciranje prenesti v kadrovsko službo.

Zagovarja namreč stališče, da zahteva komuniciranje z zaposlenimi drugačen pristop kot komuniciranje s poslovnimi strankami, ki je v domeni marketinškega oddelka oziroma oddelka odnosov z javnostmi.

Ker je delala v velikih podjetjih, se je velikokrat srečevala s težavami pridobivanja ustreznih kadrov, predvsem na področjih deficitarnih poklicev. Bila je predsednica in član izobraževalnih komisij, v okviru katerih je aktivno pomagala pri realizaciji kar nekaj novih poklicnih standardov.

Je član Društva psihologov Slovenije, Združenja nadzornikov Slovenije ter Društva za kadrovsko dejavnost severno Primorske regije. Bila je aktivna pri spreminjanju razne delovnopravne zakonodaje, delovne izkušnje pa so jo pripeljale v javno upravo, kjer je bila zaposlena na področju usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v okviru Evropskega socialnega sklada.

Prenašanje znanja med generacijami, višanje pomena vseživljenjskega učenja in socialna vključenost pa sta jo vodili do ustanovitve zasebnega Zavoda ZAPOSLISE, preko katerega tudi v nevladnem sektorju pomaga do poslovne in osebne odličnosti Slovenije in njenih državljanov.