Za delodajalce in njihove vodje


Z novimi pristopi do zanimivih zgodb o uspehu!

Razvoj človeških virov je v vsakem podjetju zelo pomemben element poslovanja. Zaposleni so tisti, ki prispevajo k razvoju podjetja, večji inovativnosti in večji storilnosti.

Da pa se podjetje in zaposleni lahko prilagajajo tržnim razmeram, pa tudi trgu dela, je zelo pomembno načrtovanje razvoja zaposlenih, motiviranje zaposlenih oziroma prenova in prilagajanje kadrovskih procesov.

Z ekipo strokovnjakov, z veliko izkušnjami iz HRM področja, vam lahko pomagamo pri višanju produktivnosti in poslovne odličnosti podjetja in to ne glede na to, ali ima podjetje majhno ali zelo veliko število zaposlenih. Šteje namreč vsak aktivni član kakršnekoli organizacije.

Področja dela

Izbor zaposlenih; pravega zaposlenega na pravo delovno mesto

Letni razvojni razgovori in ocenjevanje zaposlenih

Pomoč pri izdelavi pravilnikov

Sistemizacija delovnih mest, plačni modeli (tudi gibljivi del plač)

Optimizacija delovnega časa in organiziranje dela

Nastopi v javnosti in učinkovita predstavitev

Metode prenosa znanj (mentorstvo, coaching …)

Krožno zaposlovanje oz. nadomeščanje na delovnem mestu (job rotation)

Vodenje zaposlenih, motiviranje zaposlenih

Motiviranje, spodbujanje inovativnosti, kreativnosti, podjetnosti

Potrebujete drugačne pristope in stile vodenja. Naj to postane vaša konkurenčna prednost ter izziv današnjega časa in dinamičnega okolja. Mi vam lahko pomagamo v obliki delavnic, seminarjev ali individualnih pogovorov.