00Days00Hrs00Mins00Secs
Sep 30 2020

7 stebrov odličnosti kadrovske službe

 • 09:00
 • Agencija POTI, Stegne 7, 1000 Ljubljana

Orodja in načini kako prilagoditi oz. spremeniti način delovanja kadrovske službe v razmerah, ko se poslovanje (lahko) spremeni čez noč.

Kako delovati v obdobju prehoda med 4.0 in 5.0 industrijsko revolucijo?

Šele upoštevanje pravil drugačnega načina delovanja podjetja oz. organizacije lahko kadrovsko službo izstreli iz povprečja in jo postavi v vlogo strateškega partnerja, ob bok poslovodstvu in lastnikom.

TERMIN: 30. 9. 2020 (od 9:00 do 14:30)

Kako doseči, da bodo zaposleni sposobni hitrega prilagajanja in reagiranja na trgu, ker vemo, da poslovne rezultate dosegajo le zaposleni?!

Kako prepričati poslovodstvo, da je potrebno razvijati kadre tako kot menite tisti, ki ste zadolženi za zaposlovanje, razvoj in nagrajevanje zaposlenih?!

Ali lahko kadrovik in tisti, ki skrbi za razvoj zaposlenih poskrbi za spremembe v kulturi nekega podjetja?!

Ali lahko v kadrovski službi poskrbimo za človeški kapital iz pozicije kjer smo?!

 

Vse to lahko storite, če:

 • poznate metode prepričevanja,
 • poznate smernice razvoja panoge, smernice dela v prihodnje,
 • poznate sisteme motiviranja kupcev vaših storitev in prodajnih artiklov.

 

Na delavnici se boste naučili:

 • Marketinškega načina delovanja in moč prepričevanja
 • Kako postati HR futurist in videti dlje od tistega, kar se vidi v sedanjosti
 • Kako poslovodstvu in ostali vodstveni strukturi na osnovi predvidevanja razvoja sveta in vaše panoge, osmisliti pomen in vrednost HR področja
 • Katere kompetence naredijo odlične kadrovike, odlične vodje in odlične zaposlene
 • Katere kompetence iščejo delodajalci za lažje obvladovanje nepredvidenih situacij
 • Kako izbrati in zaposliti najboljše kandidate (za vsa delovna mesta, tudi za vodje)
 • Uporabe psiholoških znanj pri zaposlovanju, motiviranju, prepričevanju, pri višanju produktivnosti zaposlenih, pri upravljanju sebe in drugih
 • Kako nagrajevati, tako finančno kot nefinančno

 

Vabljeni:

 • vsi, ki ste kakorkoli vezani na razvoj kadrov
 • odgovorni za kadrovska področja, kadroviki, vodje področij/služb,
 • vodstveni kadri,
 • tisti, ki se pripravljate za vlogo vodij (vodje zaposlenih in funkcijski vodje/vodenje delovnega procesa).

 

Za več o tej tematiki obiščite naš blog Prelistaj.si.

PROGRAM

Kako postati odličen HR voditelj

 • vpeljava sistemov marketinškega načina delovanja v kadrovsko službo (Model-AIDA),
 • kako vplivati na druge,
 • katere so kompetence prihodnosti,
 • kako postati HR futurist in vplivati na smer delovanja podjetja,
 • strategija poslovnih pogajanj med kadrovsko službo in drugimi službami,
 • psihološka znanja za motiviranje vseh generacij zaposlenih

 

Kako izbrati in razviti najboljše zaposlene

 • osebnostne lastnosti kot ključ do uspeha, kako jih opaziti že na razgovoru,
 • katere osebnostne lastnosti so dobre za posamezno delovno mesto,
 • nezavedne napake pri izbiri ustreznih kandidatov in kako jih odpravljati,
 • razlogi za (ne)uspeh timov,
 • vloge posameznikov v timu,
 • kako s pomočjo ustrezne sistemizacije delovnih mest poskrbeti za visoko produktivnost zaposlenih.

 

Kako izbrati in razviti najboljše vodje

 • osebnostne lastnosti vodij,
 • kakšen je uspešen vodja,
 • vpeljava ocenjevanja po metodi 360°,
 • zakaj managiranje ni več ustrezno vodenje,
 • pomen moči pri vodenju tima,
 • vodenje na daljavo, od kjerkoli in kadarkoli,
 • kako vodja vpliva na odgovorno opravljanje dela sodelavcev,
 • predstavitev Gallupovega testa zavzetosti, kje rezultati kažejo na ustreznost vodenja.

 

Kako postaviti ustrezen sistem nagrajevanja

 • kdaj gibljiv del plače, novi pristopi,
 • kdaj nedenarno nagrajevanje,
 • kaj se nagrajuje, sistemi v odvisnosti od vnaprej določenih kriterijev,
 • nagrajevanje za zaposlene na individualnih pogodbah (sistemi glede na razne kriterije, kdaj kolikokrat, katera delovna mesta so primerna za IP,
 • letni razvojni pogovori kot orodje za razvoj kadrov .

 

Kako do finančnih sredstev za razvoj kadrov

 • kadrovski kontroling kot vir optimiziranja stroška dela in vir do sredstev za izobraževanje in nagrajevanje,
 • kako do EU sredstev, odprti razpisi in javna povabila,
 • prednostna področja Slovenije od 2020-2027, kjer se skrivajo poslovne priložnosti in možnosti sodelovanja na razpisih.

 

Kako upravljati spremembe in obvladovati konflikte

 • kako delati v neznanem,
 • komunikacijska orodja kot pomoč kadrovski službi,
 • kako na zaposlene vplivajo nenehne spremembe in namerni ali nenamerni konflikti,
 • diagnosticiranje in slogi reševanja konfliktov,
 • vpliv pozitivne naravnanosti.

TERMIN: 30. 9. 2020 (od 9:00 do 14:30)

Live predogled