JAVNI SEKTOR – učinkovito optimiziranje dela, motiviranje zaposlenih in vpeljevanje nedenarnega nagrajevanja

Delovanje javnega sektorja je občutljivo na prilagajanje gospodarski krizi in podvrženo racionalizaciji in optimizaciji dela. Da ne bi bilo potrebno dodatno zmanjševanje števila zaposlenih in da bi bilo delovanje bolj prilagojeno potrebam uporabnikov storitev, je nujno optimiziranje delovnih procesov, pa tudi vseh stroškov.
Ali je možno od zaposlenih pričakovati, da bodo pri delu samoiniciativni in pripravljeni svoje delo opraviti na način, da bodo stroški poslovanja čim nižji, rezultati dela pa čim višji?! In to v času, ko se zaključujejo nekateri programi iz prve finančne perspektive, v času, ko je potrebno število zaposlenih racionalizirati oz. novo zaposlovanje ni možno.
Da, ob ustreznem vodenju, optimizaciji dela in vpeljavi nedenarnega nagrajevanja je to zagotovo možno tudi v javnem sektorju.

Kako do optimiziranja dela, motiviranja zaposlenih in možnostih nedenarnega nagrajevanja v javnem sektorju, povemo na delavnici, ki bo potekala 9.6. 2015 na Agenciji POTI, Stegne 7, Ljubljana.
Več o delavnici si lahko preberete tukaj.