Program »UČNE DELAVNICE«

Sodelovanje kot delodajalec: Zavod ZAPOSLISE, je v program Učne delavnice vključen od julija 2018 dalje. Znotraj programa se brezposelne osebe praktično usposabljajo pri delodajalcih in na tak način pridobivajo veščine, znanja, ki jim pomagajo do hitrejše zaposlitve. Do sedaj so se v Zavodu ZAPISLISE usposabljale že štiri  osebe, eno  smo po zaključku usposabljanja tudi zaposlili.

Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., NLP praktik, NLP mojster, je na programu Učne delavnice vključena kot notranji mentor.

Sodelovanje kot zunanji mentor: Zaradi izkušenj, ki jih ima na področju razvoja kadrov, je na prošnjo Zavoda SLOKVA in Društva Verjamem vate je Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., NLP praktik, NLP mojster, z veseljem sprejela tudi vlogo zunanje mentorice. Obe organizaciji  sodelujeta na programu Učne delavnice in prav tako udeležencem nudita praktično usposabljanje.  Vloga in namen prevzema zunanjega mentorstva je udeležencem na programu pomagati s strokovnimi nasveti, ki pokrivajo področje tako osebnega svetovanja, kaj bi udeleženci potrebovali na osebnem nivoju, da bi bili v življenju uspešni. Nudena je tudi pomoč, kako višati zaposlitvene kompetence. Pogoj, da je strokovnjak lahko zunanji mentor je ustrezna izobrazba in strokovno znanje.  Ker je Nives Fortunat Šircelj psiholog in kadrovik, se je vabilu z veseljem odzvala.

Kaj so Učne delavnice?

Učne delavnice so program Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje, sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada, pri katerem gre torej za usposabljanje brezposlenih, ki spadajo v katero izmed ranljivih skupin, npr.

  • dolgotrajno brezposelni,
  • iskalci prve zaposlitve,
  • starejši od 55 let,
  • imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo,
  • imajo status invalida in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije,
  • pripadniki romske skupnosti,
  • zdravljeni od alkohola ali drog ter
  • bivši kaznjenci.

V program se lahko vključijo organizacije, ki so si pridobila status socialnega podjetja. Udeleženci se vključijo v delovni proces na konkretnem delovnem mestu, pod strokovnim vodstvom dveh mentorjev, internega in zunanjega mentorja.

Kaj je namen Učnih delavnic?

Usposabljanje preko Učnih delavnic prispeva k delovni in socialni integraciji udeležencev, saj jim tekom šestmesečnega usposabljanja omogočimo, da krepijo tako splošne, kot tudi delovno specifične kompetence. Ker tako širijo svoje znanje ter pridobivajo nove veščine in spretnosti, se jim višata socialna vključenost in možnost zaposlitve na enakem ali podobnem delovnem mestu.  

Končni cilj?

Učne delavnice igrajo pomembno vlogo pri vključevanju ranljivih skupin na trg dela. Udeležencem je omogočeno ponovno ali sploh prvo spoznavanje s trgom dela ter postopno grajenje samozavesti na delovnem mestu. S pomočjo mentorjev pridejo do cilja, to je zaposlitve, ali pridobitev veščin, znanj, ki jim pomagajo do hitrejše zaposlitve. Z veščinami, ki jih pridobijo v obdobju šestih mesecev, se lažje vključijo v družbo, so bolj pripravljeni na nenehne spremembe in prilagajanje tem spremembam.