Projekt “DELIM, DA PRIDOBIM”

Javni razpis za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih  2016-2018

Namen javnega razpisa je bil spodbuditi zagon  novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih  socialnih podjetij. Zavod ZAPOSLISE je bil na razpisu uspešen. Zaradi možnosti širjenja svoje dejavnosti s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,  se je že  z začetkom projekta ena oseba zaposlila.

S pomočjo projekta Delim, da pridobim, smo v Zavodu ZAPOSLISE iskali in tudi dobili nove tržne priložnosti. Sofinanciranje, ki je bilo namenjeno za širjenje dejavnosti, nam je omogočilo višati svoje prihodke, predvsem pa se dodatno vključevati  in prispevati k širjenju socialnega podjetništva. V delovanje zavoda smo vključevali in še vključujemo prostovoljce, ter dodatno delovno silo preko različnih programov spodbud, ki jih nudi ESS sklad. 

Brez sodelovanja v projektu Delim, da pridobim, to ne bi bilo mogoče. V času projekta je bila izvedena raziskava potreb lokalnega nivoja o dodatnih storitvah, ki jih lahko nudi Zavod ZAPOSLISE. Razvit je bil program za usposabljanje in izobraževanje oseb odgovornih za poslovodenje in za ostale zaposlene v NVO in socialnih podjetjih.

Na spletni strani Zavoda ZAPOSLISE so objavljene razne koristne informacije, tudi povezave do ostalih socialnih podjetjih in NVO.

V času projekta se je izvajalo usposabljanje za potrebe socialnih podjetnikov in NVO. Usposabljanja so bila za udeležence brezplačna.

Izboljšali smo storitev razvoja tistih, ki šele prihajajo na trga dela (brezposelni in dijaki ter študenti)