Projekt »SOCIALNA AKTIVACIJA«

Zavod ZAPOSLISE sodeluje kot projektni partner pri projektu »Socialna aktivacija«, ki jo sofinancira Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Nad projektom bdijo tudi na Zavodu za zaposlovanje. Glavni partner je Zavod Slokva. V program so vključene težje zaposljive osebe, ki se jim preko različnih aktivnosti, izvajanja raznih delavnic, organiziranja delovnih praks nudi pomoč pri povečevanju zaposlitvenih možnosti ter pomoč pri doseganju socialne vključenosti.

Verjamemo, da so v vsakem izmed nas določeni potenciali, ki vsakega posameznika lahko naredijo uspešnega. Zato smo se odzvali vabilu, in sodelujemo v projektu, »Izkoristi svoj potencial«. Vsak program traja 6 mesecev. Do avgusta 2020 so se v program vključile že štiri skupine  udeležencev (po dve na lokaciji Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi).  Zavod ZAPOSLISE udeležencem nudi predvsem vsebine usposabljanj in višanja veščin, znanj, ki jih naredijo zaposljivejše. Pomagamo jim tudi  pri vključevanju v družbo.  Prijavitelj  projekta je ob pomoči projektnega partnerja dosegel, da se je v prvih dveh skupinah zaposlilo preko 40% udeležencev. Ker se je program izvajal v času pandemije, je ta rezultat še toliko bolj pomemben.

Kaj je socialna aktivacija ter kakšen je njen namen?

Socialna aktivacija vključuje programe, ki zagotavljajo pridobivanje funkcionalnih in socialnih spretnosti ter znanj za reševanje morebitnih socialnih problematik, povečanje zaposlitvenih možnosti, socialne vključenosti in dvig motivacije ciljne skupine.

Ciljna skupina so polnoletne osebe s slovenskim državljanstvom ali dovoljenjem za stalno bivanje IN so:

 • prejemniki denarne socialne pomoči ali
 • na podlagi ZUTD vpisani v evidenco brezposelnih oseb ali
 • na podlagi ZUTD vpisani v evidenco začasno nezaposljivih oseb ali
 • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

Kakšna usposabljanja izvajamo v sklopu projekta Socialne aktivacije?

Vsebine vezane na višanje samostojnosti in samoiniciativnosti pri delu:

 • Kako zvišati samozavest
 • Metode določanja ciljev in kako jih dosegamo
 • Višanje veščin samostojnosti, samoiniciativnosti in učinkovitosti,
 • Pomen verbalne in neverbalne komunikacij, ko iščemo zaposlitev in ko smo že zaposleni
 • Veščine komuniciranja s težavnimi strankami
 • Kako reševati konflikte, in kako se nanje pripraviti
 • Kako sodelovati z različnimi tipi osebnosti in različnimi generacijami
 • Metode samo motivacije
 • Predstavitev kompetenc 21. stoletja, katera znanja iščejo delodajalci
 • Zakaj se načini dela spreminjajo in kako sami sebe prepričamo, da začnemo delati na drugačen način, kot smo do sedaj
 • Kako delovati v kriznih oziroma nepredvidenih situacijah
 • Predstavitev tipov osebnosti in različnih tipov generacij in kako z njimi sodelovati

Vsebine vezane na višanje zaposljivosti:

 • Kje iskati zaposlitvene priložnosti (posredovanje konkretnih nasvetov, kanalov)
 • Predstavitev prednostnih področij razvoja Slovenije in EU, kjer se skrivajo tudi zaposlitvene in samo zaposlitvene priložnosti
 • Kdo nudi razna brezplačna usposabljanja, ki kandidatom višajo tako splošne, kot specifične kompetence
 • Kako napisati življenjepis in spremno oz. motivacijsko pismo (tudi konkretno svetovanje in odpravljanje napak že napisanih življenjepisov in spremnih dopisov)
 • Kako se predstaviti delodajalcu, predstavitev najpogostejših napak s katerimi se srečujejo kandidati za zasedbo delovnih mest
 • Sugestije kako odgovarjati na delodajalčeva vprašanja, predstavitev najpogostejših vprašanj na kadrovskih razgovorih in napak s strani kandidatov.

Dodana vrednost: Udeleženci so imeli možnost preveriti kateri tip osebnosti so, izpolnili so test kariernih sider in ugotavljali katero področje dela jim bolj leži.  Sami so ocenili svoje lastne podjetniške kompetence in ugotavljali svoje lastno stopnjo stresa.

Usposabljanja v programu Socialna aktivacija izvaja Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., NLP praktik, NLP mojster. Veliko let je vodila kadrovske službe v velikih podjetjih, kot so Semenarna Ljubljana, Alpina, Steklarna Rogaška. Zadnja leta je delala v državni upravi.  V Zavodu ZAPOSLISE svoje znanje nenehno nadgrajuje, ker se načini dela spreminjajo z njim pa tudi kompetence.  Je vabljena predavateljica predvsem za višanje mehkih veščin in znanj tako za vodstvo, vodje, zaposlene, brezposelne, študente in dijake.  Podjetjem pomaga tudi pri pripravi raznih internih aktov in pravilnikov, pri uvajanju plačnih sistemov in sodobnih načinov nagrajevanja.