Sodelovanje Zavoda ZAPOSLISE z Društvom Verjamem vate, na projektu »Ohranjamo in ustvarjamo«

Sodelovanje Zavoda ZAPOSLISE z Društvom Verjamem vate, na projektu »Ohranjamo in ustvarjamo«

V okviru razpisa Mentorske sheme, ki ga je vodilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ob podpori Evropskega socialnega sklada, smo v Zavodu ZAPOSLISE z veseljem  prevzeli mentoriranje zaposlenih v društvu Verjamem vate iz Domžal.  V sklopu društva delujeta dnevni center za mlade osebe z zmerno telesno in duševno motnjo v razvoju in trgovina, kjer so na voljo oblačila iz druge roke, modni dodatki, igrače in knjige pa tudi povsem unikatna oblačila narejena po sistemu ponovne  uporabe.

Pri projektu smo z veseljem sodelovali, saj je razvoj kadrov naše temeljno poslanstvo, višanje splošnih kompetenc najrazličnejšim skupinam ljudi pa ena izmed glavnih dejavnosti. Naštejemo lahko veliko razlogov, zakaj je višanje kompetenc zaposlenih bilo in vedno bo nadvse pomembno. Živimo namreč v času, ko se moramo konstantno spoprijemati s spremembami, se nanje prilagajati, vse skupaj pa moramo početi na podlagi hitrega tempa življenja in pritiskov, ki prihajajo iz vseh smeri.

Katere so tiste osnovne oz. temeljne kompetence, ki jih pomagamo višati oz. smo jih višali tudi v sklopu projekta »Ohranjamo in ustvarjamo« v Društvu Verjamem vate? V prvi vrsti so to veščine komuniciranja; kako torej komuniciramo s sodelavci na delu ter nenazadnje, kako komuniciramo z družinskimi člani in prijatelji v našem zasebnem življenju. Glede na to, da smo v tem primeru višali kompetence zaposlenih v društvu Verjamem vate, smo se osredotočili na komuniciranje s strankami, na komuniciranje z varovanci društva in seveda na komuniciranje med sodelavci.

Pomagali smo pri izdelavi individualnega kariernega načrta ter pri samooceni kompetenc, ki jih že imajo ali pa jih potrebujejo. Seznanjali smo jih z metodami optimiziranja dela in delovnega časa, kako se lahko izognejo kradljivcem časa oz. nepomembnim zadevam, ki kradejo čas ter pomenom tega, da ostanemo osredotočeni na doseganje zastavljenih ciljev. Velik poudarek dajemo tudi na višanje samozavesti in samoiniciativnosti pri delu, saj sta to dve izmed temeljnih kompetenc vsakega zaposlenega.

Udeleženci delavnic so se učili kako prenašati svoje znanje na druge, kako voditi sebe in sam delovni proces, kako delovati v timu. Velik poudarek je bil tudi na tem, kako se soočati z stresom in kako ga uspešno upravljati.

Izvajalka usposabljanj in mentorica Nives Fortunat Šircelj je psihologinja, z dolgoletnimi izkušnjami kot vodja kadrovskih služb, zato je svoje znanje še lažje prenašala na udeležence.

Sodelovanje na projektu je bilo za obe strani izredno zadovoljujoče in Verjamemo, da bodo udeležencem osvojena znanja pomagala pri nadaljnjem delovanju  ̶  tako na ravni uspešnega poslovanja društva, kot tudi na ravni osebnega razvoja in individualnih kompetenc.

Stkali smo nove vezi in se  povezali, dogovorili smo se za poslovno sodelovanje tudi po končanem projektu.

Oboji si želimo še veliko projektov, kjer priskoči na pomoč država, čeprav se zavedamo, da smo lahko poslovno uspešni samo, če se naučimo svojih tržnih priložnosti iskati in poiskati sami.

Mateja Ramšak, Zavod ZAPOSLISE

Delite to objavo