Za starše in otroke

starši

Starševske veščine

Naši otroci so naši svetovi. Včasih pa starši ne znamo pravilno dostopati do svojih otrok. Bolj kot vidimo, da je otroku slabo, bolj mu želimo pomagati. Če bi želeli zvedeti kakšna so orodja, ki vas bodo zbližala z otroci, vam lahko ta orodja nudimo v obliki raznih delavnic ali z individualnim svetovanjem. Nudimo vse uporabne napotke in  podporo za zdravo in kakovostno vzgojo.

Starši  dobite znanje, kako lahko otroke vsakodnevno spodbujate k boljši samopodobi, ustreznem vključevanju in vedenju.   Na podlagi opažanj in pogovorov, vam nudimo konkretne smernice za nadaljnje delo.

V zadnjem času se opaža, da je vse več družin takih, da pod isto streho biva več generacij. Zato je še toliko bolj pomembno, da znamo sobivati skupaj, da vemo kako komunicirati,  kako se prilagajati določeni generaciji.  Prav zaradi opaženih potreb sobivanja,  vam pomagamo tudi pri vzpostavljanju dobrih medgeneracijskih in partnerskih odnosov. Učimo vas,  kaj je pogoj za doseganje uspeha v osebnem in poklicnem življenju.

Vzgojni stili - vloga starša v otrokovem življenju

Kako nagrajevati otroka

Socializacija otroka

Postavljanje in spoštovanje meja

Skrb starša zase

Pogoj za dobro partnersko zvezo

Kako vzpostaviti dobre medgeneracijske odnoseZa otroke in mladostnike: Kako postati zadovoljen sam s seboj?

Najbolj veseli smo, če nas vrstniki in okolica sprejme. Ko imamo občutek, da nas imajo drugi radi. Vemo pa, da ni vedno tako. Kako torej vzpostaviti dobre odnose z učitelji, sošolci, starši? Kaj narediti, če imam težavo z učenjem, če imam občutek, da me nihče ne razume, ne podpira, če mislim, da sem povsod sam. Če se vrtim v začaranem krogu.  

V Zavodu ZAPOSLISE, vam nudimo pomoč pri vsakodnevnih izzivih, premagovanju osebnih stisk, ozaveščanju podzavestnih vzorcev. Nudimo  iskren pogovor in  orodja, kako razumeti  samega sebe.

Nudimo pomoč, kako poskrbeti zase sedaj, v vaši mladostni dobi, ker dobri odnosi s samim seboj, dobri odnosi z drugimi vplivajo na način  in doseganje uspehov v življenju, ko boste odrasli. Poiščite nas, skupaj bomo dokazali, da ste dovolj močni in pripravljeni na dober jutri.

Izboljšanje samozavesti in samopodobe

Zaupanje vase in svoje sposobnosti

Prepoznavanje in obvladovanje čustev (jeza, žalost, strahovi)

Ustrezen način izražanja misli in občutkov

Izboljšanje komunikacije (da te drugi slišijo, razumejo in upoštevajo)

Navezovanje stikov z vrstniki (kdo je tvoj pravi prijatelj in kakšen prijatelj-ica si ti)

Kako vzpostaviti dober odnos s starši


Sodelujmo za otrokovo boljšo prihodnost, poiščimo rešitve do njegove boljše samopodobe, podamo znanja za boljšo medgeneracijsko sodelovanje, veščine, katere bodo pomagale vzpostaviti harmonijo med vrstniki.