Učne delavnice iz prve roke

Učne delavnice iz prve roke

Zavod ZAPOSLISE sodeluje na Učnih delavnicah, ki jih omogoča Zavod RS za zaposlovanje že dobri dve leti in je namenjen praktičnemu usposabljanju brezposelnih. V obdobju sodelovanja so se pri nas usposabljale tri osebe, ena se je po zaključku usposabljanja tudi zaposlila preko progama Spodbude delodajalcem. Trenutno smo v fazi iskanja nove udeleženke ali udeleženca na programu Učne delavnice. Zbrali smo vtise dveh udeleženk oz. njuni mnenji o samem programu, kaj sta odnesli od usposabljanja in ali bi kaj spremenili.

Mateja, udeleženka programa, ki se je po zaključku usposabljanja tudi zaposlila, je svoje misli strnila takole:

»Kot mlada iskalka prve zaposlitve sem po koncu študija raziskovala možnosti, ki jih prinaša trg dela. Kot se spodobi za milenijca, sem začela z brskanjem po spletu in ni trajalo dolgo, preden sem naletela na stran Zavoda za zaposlovanje, kjer so bili navedeni različni ukrepi in spodbude za zaposlovanje mladih. Učne delavnice so me pritegnile, saj sem se v sklopu študija tudi sama ukvarjala s socialnim podjetništvom, prav tako pa se dejavnost Zavoda ZAPOSLISE sklada z mojo smerjo študija, razvojem človeških virov. Z ustanoviteljico sva se hitro dogovorili za sodelovanje, po koncu šestmesečnega usposabljanja pa sem se v sklopu spodbud za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice tudi zaposlila.

Vsi vemo, da je situacija za mlade iskalce zaposlitve, predvsem družboslovce, precej težka. Zato sem mnenja, da je vsakršna politika zaposlovanja mladih zelo dobrodošla. Delodajalci namreč v prvi vrsti zahtevajo izkušnje in teh lahko dobiš kar nekaj tekom takšnih programov. Sama sem se v Učne delavnice vključila brez pomisleka, kar se je izkazalo za dobro potezo. Prvič sem se namreč srečala z delom na svojem področju in pridobivanjem praktičnih izkušenj. Delo je zelo raznoliko. Imam možnost sodelovanja pri sestavljanju raznih internih pravilnikov v podjetjih. Učim se delovnopravne zakonodaje, obiskujem delavnice, kjer se učimo kako višati samostojnost in samoiniciativnost na delovnem mestu.

Pohvalim naj se, da mi je delodajalec omogočil izvajanje delavnic, trenutno jih izvajam za potrebe brezposelnih in sicer iz področja kako se predstaviti potencialnim delodajalcem, kako napisati življenjepis, kako in kje  iskati službe. Raziskujem smernice in prednostna področja razvoja Slovenije in EU, ker nam ta prednostna področja nakazujejo, katere kompetence potrebujejo zaposleni. Pišem in objavljam članke, kar je zame nekaj novega in kar zelo rada počnem. Mladim bi vsekakor priporočala, da se, ko se podajo na lov za službo, pozanimajo tudi o takšnih in drugačnih ukrepih, ki jih nudi država.«

Zgodba druge udeleženke je malce drugačna, Valerija se je namreč v preteklosti z zaposlitvijo že srečala. Pred vključitvijo v program ja bila prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje.

»Za program Učne delavnice sem izvedela na Zavodu za zaposlovanje«, pove Valerija. Po poklicu sem ekonomski tehnik, sedaj končujem študij mednarodnega poslovanja. Niti pomislila nisem, da bom v času vključitve v Učne delavnice dobila veliko koristnih informacij, ki jih sedaj s pridom uporabljam tudi pri pisanju diplomske naloge, na temo mednarodnega poslovanja.«

Valerija nadaljuje: »dejavnost Zavoda ZAPOSLISE je vezana na razvoj kadrov, ki lahko edini prispevajo k poslovni uspešnosti podjetja.  Ustrezna znanja in poznavanje tržnih priložnosti pomagajo zaposlenim pri uspešnem opravljanju delovnih zadolžitev. Vsebine, ki jih nudi strankam Zavod ZAPOSLISE so vezane tudi na  področja, iz katerih pišem diplomsko nalogo. Pomagam pri pridobivanju novih strank, kar pomeni, da višam svoje lastne prodajne in komercialne kompetence. Spoznala sem veliko kontaktnih oseb v  kadrovskih službah raznih podjetij. Informacije, ki jih potrebujem za pisanje lastne diplomske naloge z pridom delim tudi delodajalcu, kar pomeni, da aktivno pomagam k širjenju dejavnosti zavoda.«    

Povzamemo torej lahko, da so naše izkušnje z Učnimi delavnicami pozitivne in da dobro sodelujemo tako znotraj kolektiva, kot tudi z zunanjimi mentorji in samim Zavodom RS za zaposlovanje.

Ko izvajamo razne delavnice, seminarje in individualne razgovore, tako z vodstvi v podjetjih in organizacijah kot tudi z brezposelnimi ter tistimi, ki šele prihajajo na trg dela, spodbujamo vključevanje v programe in dejavnosti, ki jih nudi Zavod RS za zaposlovanje. Programi namreč iskalcem zaposlitve pomagajo pri prvi ali ponovni vključitvi na trg dela.

Mateja Ramšak, Zavod ZAPOSLISE

Delite to objavo