Uspešno zaključen projekt Zavoda SLOKVA: »Z opolnomočenjem do novih poslovnih priložnosti«

Uspešno zaključen projekt Zavoda SLOKVA: »Z opolnomočenjem do novih poslovnih priložnosti«

V Zavodu SLOKVA so. p. krepimo znanja in kompetence zaposlenih, ki pomagajo v fazi hitrega prodora na tržišče. Zaposlene učimo kako priti na trg in tam ostati. Pomagamo poiskati tiste kompetence, ki pomagajo narediti uspešne zaposlitvene zgodbe. S tem namenom smo se prijavili na javni razpis Mentorske sheme v socialnih podjetjih in ga uspešno pridobili. Za potrebe tega projekta smo sodelovali tudi z Zavodom ZAPOSLISE, iz katerega je kompetence udeležencev višala Nives Fortunat Šircelj, kadrovica in strokovnjakinja iz področja višanja samostojnosti, samoiniciativnosti in socialnega vključevanja.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Evropskega socialnega sklada. Izvajali smo ga od septembra 2018 in ga v mesecu aprilu 2019 uspešno zaključili. Namen izvajanja projekta je bil preko mentorskega programa uresničevati strategijo diferenciacije –  biti drugačen, biti boljši. S to strategijo je naš zavod  poiskal poti in načine za dvig delovnega potenciala zaposlenih. Z novimi znanji so zaposleni povečali svojo produktivnost ter si pridobili dodatna znanja in kompetence, kar posledično vpliva na uspešnejšo poslovanje zavoda. Z višanjem učinkovitosti dela in samoiniciativnosti zaposlenih smo dosegli vpliv na že obstoječe dejavnosti zavoda, hkrati pa na razvoj novih storitev in produktov. To pomeni ohranitev obstoječih delovnih mest in odpiranje novih.

Mentorski program se je izvajal v dveh delih. V prvem delu, to je v prvih treh mesecih, so se izboljševale digitalne in računalniške kompetence zaposlenih. V drugem delu pa se je delalo na razvoju splošnih kompetenc zaposlenih. Mentorski program smo izvedli s pomočjo zunanjih mentorjev z ustreznimi znanji in referencami za kvalitetno izvedbo vsebin.

Rezultati projekta:

  • Višanje kompetenc zaposlenih
  • Izboljšan poslovni rezultat zavoda
  • Ustvarjanje novih delovnih mest za ranljive ciljne skupine
  • Družbena korist
  • Zagotovljeno načelo vključenosti

V Zavodu Slokva so.p. smo socialni podjetniki, zato imamo jasno zastavljen cilj, da nismo le inovatorji, temveč tudi minovatorji.

Delite to objavo