IT kadri v sodobnem času (spletni tečaj)

  • 18:00

Tečaj o upravljanju z IT kadri s poudarkom na najbolj perečih težavah, s katerimi se IT managerji danes soočate: pomanjkanje kadra, spremenjena pričakovanja do in od zaposlenih, nekompetentnost, delovno okolje, odliv kadrov v tujino.

Tečaj je namenjen IT managerjem in tistim, ki so zadolženi za razvoj kadrov, poteka pa v obliki spletnega tečaja oz. webinarja, ki je sestavljen iz 3 srečanj po 2 uri (skupno 6 ur).

Več na: https://znanje.mojeznanje.si/itkadri

PRVO SREČANJE: 5.11.2018 (od 18.00 do 20.00)