00Days00Hrs00Mins00Secs
Oct 13 2020

(Ne)finančno nagrajevanje – učinkovito motiviranje zaposlenih

 • 09:00
 • Agencija POTI, Stegne 7, 1000 Ljubljana

Kaj narediti, ko se finančna nagrada ne izplača in kaj, ko klasično motiviranje zaposlenih nima učinka?

(Ne)denarno nagrajevanje je tisti sprožilec, ki povzroči večjo motiviranost in zadovoljstvo, predvsem pa večjo učinkovitost zaposlenih. Vedno znova raziskave kažejo, da denar ni edini motivator. Tudi v podjetjih, kjer dodana vrednost omogoča višje plače, zaposleni še vedno niso pri delu zavzeti, če se pri delu z njimi ne upošteva zakonitosti naše preproste človeške narave. Zato je zmotno prepričanje, da če ni denarja, ni možnosti za doseganje višjih poslovnih rezultatov.

TERMIN: 13. 10. 2020 (od 9:00 do 14:30)

Velikokrat se v podjetjih ne zavedajo, da z izplačevanjem nepremišljenih nagrad dobesedno aktiviramo bombo, ki podjetju lahko naredi veliko škode. Učinek je z izplačevanjem neustreznih nagrad ravno nasproten, kot smo si zamislili. Dejstvo namreč je, da so tudi naši zaposleni »samo« naši kupci. In tako kot v prodaji, je tudi pri motiviranju zaposlenih modro upoštevati klasične prodajne tehnike. Kaj kupcu nuditi, da nas bo le-ta slišal in tudi uslišal.

Kadrovniki in vodje morajo vedeti kaj si zaposleni želi, kaj zaposleni pričakuje od njih, kakšen je po karakterju, kaj bi ga motiviralo, da bi bil pri delu čim bolj samostojen in učinkovit. Pri tem je potrebno upoštevati tudi različnost potreb posamezne generacije zaposlenih. Starejše motivira nekaj drugega kot mlajše, samske nekaj drugega kot poročene. Individualna obravnava »kupcev« je pomembna tako v prodaji, kot pri naših zaposlenih.

Možgani naših zaposlenih in vseh nas, se kar naprej spopadajo z ocenjevanjem različnih spodbud. Te spodbude so lahko notranje ali zunanje. Vendar bo samo dovolj močna spodbuda izzvala akcijo. Vprašanje seveda je, katera spodbuda deluje pri določenem posamezniku.

Če vas zanima, kako zbuditi velikana v vaših zaposlenih, in kako ga nato nagrajevati, vas vabimo na delavnico, kjer boste izvedeli prav to.

Delavnico toplo  priporočamo za vsa podjetja in organizacije, ne glede na to, ali ste del gospodarske ali negospodrske dejavnosti, del javnega sektorja ali del državne uprave. Tisti, ki ste v vlogi vodij in tisti, ki kadre razvijate, se oborožite z vzvodi, ki vam bodo pomagali pri vašem lastnem delu. Rezultat bodo zadovoljni zaposleni in dobri rezultati. 

Kaj se boste naučili:

 • Uporabljati sisteme osvoboditve potencialov v posameznem zaposlenem
 • Uporabljati psihološke teste za nepsihologe
 • Ravnati z zahtevnimi ali težavnimi zaposlenimi
 • Odkrivati katere spodbude so boljše za posameznika, notranje ali zunanje

PROGRAM

 • Kje so razlogi, da velikokrat motiviranje v obliki nagrajevanja doseže prav nasprotni učinek od željenega?
 • Kaj spodbuja k delu mlajšega in kaj starejšega zaposlenega?
 • Kaj spodbuja zaposlene na manj zahtevnih, in kaj tiste na bolj zahtevnih delovnih mestih?
 • 5 faz vpeljevanja nagrajevanja
 • Kobra efekt in zakaj se ga je potrebno bati
 • Sistem nedenarnega nagrajevanja
 • Katera (ne)denarna nagrajevanja »vžgejo« pri zaposlenih
 • Motiviranje skozi lastne potrebe zaposlenih
 • Kateri zaposleni so motivirani, vendar na žalost neproduktivno motivirani
 • Po čem se ljudje razlikujejo in kako to vpliva na izbiro metod nefinančnega nagrajevanja
 • Kako izvesti evalvacijo/ocenjevanje učinkov nagrajevanja
 • Katera orodja so tista, ki nam pomagajo pri odkrivanju kompetenc, ki jih zaposleni že imajo razvite, ali pa imajo ustrezne potenciale, vendar se jih še ne zavedajo.
 • Možnosti razvoja kadrov s pomočjo EU sredstev, trenutno odprti in napovedani razpisi

TERMIN: 13. 10. 2020 (od 9:00 do 14:30)

Live predogled