00Days00Hrs00Mins00Secs
Jan 30 2020

Razvoj kadrov in dejavnosti z nepovratnimi sredstvi EU

 • 09:00 AM
 • Agencija POTI, Stegne 7, 1000 Ljubljana

Višajte vašo poslovno uspešnost tudi s pomočjo javnih sredstev! Spoznajte trenutno odprte in prihajajoče razpise ter načine kako biti pri pridobivanju teh sredstev uspešni.

Višajte vašo poslovno uspešnost tudi s pomočjo javnih sredstev! Spoznajte trenutno odprte in prihajajoče razpise ter načine kako biti pri pridobivanju teh sredstev uspešni.

Leto 2018 je zelo bogato z objavo razpisov, zato bi bilo škoda, če si ne bi pomagali do boljših rezultatov tudi na tak način. Sodelovanje na razpisih omogoča razvoj kadrov in dejavnosti.

TERMIN: 21. 06. 2019 (od 9:00 do 14:30)

V nekaterih podjetjih so tako pridobljena finančna sredstva velikokrat celo edina finančna spodbuda za razvoj kadrov, produktov ali storitev. Ali pa se z tako pridobljenim denarjem pohvalijo pred lastniki, nadzorniki, kupci, dobavitelji.

Prednost praktične delavnice:

 • izpolnjevanje vzorcev razpisnih dokumentacij,
 • pregled in preverjanje ustreznosti zapisov konkretnih predlogov in ideje,
 • možnost osebnega svetovanja po delavnic,
 • pregled odprtih in prihajajočih razpisov.

Dodatna prednost praktične delavnice:

 • Če hočete postati strateški partner vašemu vodstvu in ne samo izvrševalec nalog, je poznavanje prednostnih področij razvoja EU in SLO nujno  -predstavljena bodo na delavnici.
 • Na teh prednostnih področjih se skrivajo  tržne niše, možnosti pridobivanja novih kupcev, novih dobaviteljev, tukaj se kažejo smeri razvoja kadrov-predstavitev v času srečanja.
 • Sistem črpanja je projektno, timsko naravnan, veliko je ciljnega vodenja, zato na delavnici  pridobite izkušenje tudi iz tega področja.  

Cilji praktične delavnice:

 • spoznati pasti in kako se izogniti napakam pri  izpolnjevanju prijavnih obrazcev,
 • vnaprejšnje  ocenjevanje možnosti uspeha na posameznem razpisu,
 • spoznati področja, kjer lahko že vnaprej vplivate, da dobite čim več točk,
 • kako prepričati razpisovalce, da je prav vaš projekt najboljši,
 • pomen uporabe ustrezne terminologije pri izpolnjevanju razpisnih obrazcev,
 • spoznati sistem črpanja javnih sredstev na področju razvoja kadrov, izobraževanja, zaposlovanja in samozaposlovanja, razvoja delavnosti iz Evropskega socialnega sklada (ESS), pa tudi iz drugih virov financiranja,
 • seznanitev s strateškimi razvojnimi dokumenti in politikami na nacionalni in evropski ravni, kot pomoč pri pisanju razpisov in pri pravilni usmeritvi poslovanja in razvoja podjetja.  

Praktična delavnica je namenjena:

 • vsem, ki vas zanima možnost pridobivanja dodatnih finančnih virov,
 • vsem, ki skrbite za razvoj kadrov,
 • vodstvu in vodjem raznih oddelkov od prodaje, nabave, raziskav, razvoja, proizvodnje, v vseh dejavnostih, v gospodarstvu kot negospodarstvu. 

Predavateljica zelo dobro pozna sisteme uspešnega pisanja in prijavljanja na razpise. Ve kaj želijo razpisovalci z razpisi doseči in ve kjer se pri prijavah naredi največ napak. Bila je zaposlena v državni upravi prav na področju razpisov vezanih na razvoj kadrov in dejavnosti.  Pri prijavah je pomagala že veliko podjetjem.

PROGRAM

Predstavitev prednostnih področij pri pridobivanju EU sredstev.

Zakaj je poznavanj evropskih politik, strategij in programov EU pomembno pri poslovanju in iskanju tržnih priložnosti vsakega podjetja.

Informacije o aktualnih razpisih (predstavitev decentraliziranih in centraliziranih razpisov).

Primeri izpolnjevanja razpisnih dokumentacij, kako odpravljati napake pri prijavah.

Katere regije v Sloveniji in katera področja  imajo na voljo več denarja in kaj narediti, če niste del teh usmeritev.

Konkretni nasveti za vsako podjetje posebej. 

TERMIN: 21. 06. 2019 (od 9:00 do 14:30)

Live predogled