00Days00Hrs00Mins00Secs
Mar 17 2020

Sodobni načini nagrajevanja – učinkovito UPRAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI zaposlenih

 • 09:00 AM
 • Agencija POTI, Stegne 7, 1000 Ljubljana

Spoznajte sisteme nagrajevanja s pomočjo katerih so poslovni rezultati višji tudi do 20 %. Pri tistih, z individualnimi pogodbami so procenti doseženih rezultatov še višji.

Strošek plač zaposlenih je v primerjavi s celotnimi stroški poslovanja zelo visok, zato nepravilni sistemi nagrajevanja precej zmanjšajo dobičkonosnost podjetja. Ustrezno oblikovanje sistemov plač s pomočjo katerih ovrednotimo delo, ki ga zaposleni opravijo, je danes prav zaradi pričakovanj po optimalnem poslovanju nujno.

TERMIN: 12.06. 2019 (od 9:00 do 14:30)

 • Ali delo vaših zaposlenih znate ovrednotiti?
 • Ali imate osnovno plačo določeno glede na vnaprej znane zneske dejavnosti v katero spadate, ali pa osnovno plačo definirate glede na zahtevnost in druge kriterije dela?
 • Ali struktura vaših  plač temelji na doseženih merljivih rezultatih?
 • Ali poznate vse prednosti uporabe nagrad za uspešnost?
 • Ali z zaposlenimi sklepate individulane pogodbe?
 • Kakšni sistemi gibljivega dela plač so najboljši?
 • Kdaj uvesti osebni doprinos zaposlenih?
 • Kdaj uvesti osebni doprinos vodij?

Če ste na katero od vprašanj odgovorili nikalno, vam priporočamo, da se nam pridružite na delavnici.  

Na praktični delavnici boste spoznali:

 • konkretne primere sistemov uvedbe gibljivega dela plač za zaposlene na individualnih pogodbah,
 • konkretne primere sistemov uvedbe gibljivega dela plač za ostale zaposlene,
 • kogledali bomo  primere, kako višino razpoložljivih sredstev prilagoditi poslovnim rezultatom podjetja,
 • načine določanja osnovnih plač, ki niso vezani na panožna določila temveč glede na vnaprej določene kriterije.

Prejeli boste dovolj informacij za takojšnjo uvedbo ali spremembo dosedanjega sistema nagrajevanja. 

PROGRAM

Sistemi določanja individualnih plač

 • Predstavitev konkretnih sistemov določanja individualnih plač
 • Predstavitev merljivih kriterijev za določanje individualnih plač
 • Kakšna naj bo osnovna plača zaposlenega po individualnih pogodbah (IP)
 • Kako se določajo letni cilji podjetja, oddelkov in zaposlenih po individualnih pogodbah (IP) – predstavitev  primerov od katerih so odvisne tudi višine plač po IP
 • Razlika med vrednotenjem dela in vrednotenjem zmožnosti in spretnosti posameznika
 • Katere so prednosti sklepanja individualnih pogodb
 • Koliko zaposlenih naj ima IP
 • Katera delovna mesta so primerna za IP
 • Kako je sistemizacija delovnih mest povezana z IP
 • Najpogostejše napake pri določanju individualnih plač in pogodb o zaposlitvi  

Uvedba gibljivega dela plač 

 • Načini in merila  izračunavanja osnovnih plač glede na zahtevnost dela
 • Kriteriji in merila za ugotavljanje delovne uspešnosti posameznika
 • Sistemi nagrajevanja delovčeve osebne prizadevnosti (predstavitev konkretnih primerov gibljivega  dela plač)
 • Postopek dodeljevanja gibljivega dela plač
 • Sistemi nagrajevanja zaposlenih v odvisnosti od finančnih rezultatov
 • Napredovanje delavcev na istem delovnem mestu oz. na zahtevnejše delovno mesto v odvisnosti od gibljivega dela plač
 • Kriteriji  za razvrščanje delavcev po zahtevnosti dela
 • Najpogostejše napake in izzivi pri uvedbi gibljivega dela plač  

Določitev osnovnih plač

 • Določitev osnovnih plač glede na vnaprej definirane kriterije
 • Sistemizacija delovnih mest in plačni sistemi
 • Sodobni načini dela in sistemi plač

Na delavnici bodo prikazani primeri dobrih praks, kako ustrezno, konkretno zapisati določila v vseh pravilnikih, ki so za delovanje podjetja nujna.  Spremembe in dopolnitve pravilnikov so stalnica in če ste ravno v obdobju sprememb,  razmišljate o dopolnitvah, ali na novo definirate pravila, še toliko bolj dobrodošli.

TERMIN: 12. 06. 2019 (od 9:00 do 14:30)

Live predogled