Jul 14 2020

PREDNOSTI in PASTI internih PRAVILNIKOV – pravila, ki olajšajo pot do cilja!

 • 09:00 AM
 • Agencija POTI, Stegne 7, 1000 Ljubljana

Kako napisati učinkovite interne pravilnike - napotki, ki niso zapisani v ZDR-ju, so pa ključni!

Sprejemanje ustreznih pravilnikov vsakemu podjetju oz. organizaciji doprinese, da bolj strukturirano, predvsem pa hitreje dosega vnaprej zastavljene cilje in viša poslovno odličnost.

Nepravilno ali nerodno zapisane določbe v  internih pravilnikih vam zelo otežijo, ali zelo olajšajo vodenje zaposlenih, pa tudi usmerjanje delovanja vsake organizacije.

Poskrbite za učinkovit prenos znanj in motivirajte starejše in mlajše generacije za ustvarjanje večje dodane vrednosti na zaposlenega. Mi vam lahko pomagamo v obliki delavnic, seminarjev ali individualnih pogovorov.

TERMIN: 24. 09. 2019 (od 9:00 do 14:00)

Ker vsako organizacijo upravljajo ljudje, je potrebno pravilnike pisati z namenom, da prav zaposleni lažje in hitreje uresničujejo strategijo podjetja. Danes ni več pomemben samo cilj, temveč je pomembna tudi kakšna je pot do cilja. Zato morajo biti pravila delovanja organizacij taka, da nam to pot olajšajo.

Preverite, ali so tudi vaši pravilniki pisani na način, da se prav zaradi njih povečujejo zmožnosti in uspešnosti zaposlenih, kar se seveda posledično kaže v dolgoročni uspešnosti posamezna podjetja oz. organizacije.

Naj bodo pravilniki učinkovito orodje za doseganje zadovoljstva zaposlenih in vodstva, rezultat pa poslovna odličnost.

PROGRAM

 • Kako zapisati sistemizacijo delovnih mest, da bo omogočeno tudi »premeščanje«?
 • Kako zapisati tarifne razrede v sistemizaciji in kako ovrednotiti zahtevnost dela?
 • Katera delovna mesta so ustrezna za IP in kako jih zapisati v sistemizaciji?
 • Kako zapisati pravilnik o gibljivem delu plač za zaposlene po kolektivnih pogodbah?
 • Kako zapisati pravilnik in uvesti gibljivi del plač za zaposlene na individualnih pogodbah?
 • Kdaj je pametno zapisati, da določeno stopnjo izobrazbe lahko nadomesti tudi ustrezna usposobljenost
 • Načini prilagajanja mase sredstev za gibljivi del plač in kje dobiti rezerve za realiziranje izplačil?!
 • Konkretni primeri nagrajevanja za doseganje poslovne uspešnosti in nagrajevanja delavčevega osebnega doprinosa in pravilni zapis pravilnika?
 • Kako zapisati pravila o organiziranosti dela?
 • Konkretna navodila kako spremljati uspešnost zaposlenih, tudi poskusnega dela.
 • Kako priznavati ure v primeru službene odsotnosti?
 • Določila v pravilniku o izobraževanju, štipendiranju, uporabi sl. vozil, počitniških kapacitetah, o nagrajevanju koristnih predlogov ali inovativnih predlogov …
 • Kdaj je smotrno spremeniti dejavnost, ali pa celo sedež podjetja?

Na delavnici bodo prikazani primeri dobrih praks, kako ustrezno, konkretno zapisati določila v vseh pravilnikih, ki so za delovanje podjetja nujna.  Spremembe in dopolnitve pravilnikov so stalnica in če ste ravno v obdobju sprememb,  razmišljate o dopolnitvah, ali na novo definirate pravila, še toliko bolj dobrodošli.

TERMIN: 24. 09. 2019 (od 9:00 do 14:00)

Live predogled