Zavod ZAPOSLISE je vključen v program »Učne delavnice«

Zavod ZAPOSLISE je vključen v program »Učne delavnice«

Ker se ukvarjamo s široko paleto kadrovskih dejavnosti, se nam je zdelo prav, da svoje znanje ne samo delimo na raznih delavnicah, seminarjih oziroma z individualnim svetovanjem, temveč dejansko pomagamo tistim, ki si želijo višati svoje zaposlitvene zmožnosti, pa so trenutno še brezposelni. Zato se je Zavod ZAPOSLISE v juliju 2018 vključil v program Učne delavnice, znotraj katerega se brezposelne osebe praktično usposabljajo in višajo kompetence zaposljivosti ter vse tiste veščine in znanja, ki jih tudi sicer od vseh zaposlenih pričakuje posamezni delodajalec. Trenutno se pri nas usposablja že tretja oseba, eno pa smo po zaključku usposabljanja tudi zaposlili.

Učne delavnice so program Zavoda  RS za zaposlovanje, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada. Udeleženci se vključijo v delovni proces na konkretnem delovnem mestu, pod strokovnim vodstvom internega in zunanjega mentorja.  

Udeležencem je omogočeno ponovno ali prvo spoznavanje s trgom dela ter postopno grajenje samozavesti na delovnem mestu. Seznanijo se z organizacijo dela in delovnega časa, s tem kako sodelovati v timu in kako biti samoiniciativen. V našem primeru tudi, kako organizirati delo v kadrovski službi, kako pripravljati interne akte in pravilnike ter kako tržiti in promovirati storitve, ki jih nudi Zavod ZAPOSLISE.   

Prav oba mentorja, tako notranji kot zunanji pomagata vključenim, da pridobijo vsa tista znanja, ki jim pomagajo pri hitrem vključevanju na trg dela.

Zavod ZAPOSLISE z veseljem sodeluje v programu Učne delavnice ter tako nesposredno izpolnjuje svoje poslanstvo. Zavedamo se, da živimo v svetu, kjer so prilagajanje novim in neznanim okoliščinam, pripravljenost za učenje ter visoka stopnja samozavesti in motiviranosti postali nuja in del vsakdanjika. In prav to pomagamo dosegati udeležencem programa.

Do sedaj se je na programu odločilo sodelovati 64 delodajalcev, vsi so socialni podjetniki. V letošnjem letu je bilo vključenih nekaj čez 200 brezposelnih, ki bodo po končanem usposabljanju lažje in hitreje dobili službe.

Želimo si, da bi Zavod RS za zaposlovanje omogočal  delodajalcem sodelovanje na programu tudi v bodoče.

Mateja Ramšak, Zavod ZAPOSLISE

Delite to objavo